รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ฟลีท)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ฟลีท)
– รับส่วนลดค่าอะไหล่ 5% และหากค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 บาทขึ้นไปได้รับส่วนลด 10%
–  รับส่วนลดค่าแรง 10%
– ให้เครดิตสูงสุด 30 วัน เมื่อนำรถเข้ารับบริการ
– มีบริการไปรับรถเข้าศูนย์บริการ ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร
– ตรวจเช็คฟรี 21 รายการตลอดอายุการใช้งาน
– รับประกันอะไหล่แท้ทุกชิ้น
– บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 1 ปี
– ฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
– ฟรี คูปองค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
– รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
– รับประกันงานซ่อมนาน 6 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ฟลีทตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

บริษัท ที่ปรึกษาการขายฟลีท เบอร์โทร อีเมล์
บริษัท ที เอส ที มิตซู ราบุรี จำกัด 1. พิมพ์วรีย์ จามจุรีย์ 095-156-3926 Phimwaree1992@gmail.com